TERAPI

             Terapi/Psykoterapeutiska samtal      

Psykoterapi är samtal, som kan ha olika inriktning  t ex stödsamtal, krissamtal och insiktsterapi. Längd och intensitet på terapin behöver anpassas efter klientens behov. Psykoterapin är en nödvändig grund för all bearbetning, och traumabearbetning (EMDR och Klinisk hypnos) får ses som vidarutveckling.


Samtal på psykoterapeutisk grund, kommer att vävas in under traumabearbetning men kan också användas enbart.  Utifrån min steg-1 utbildning på psykodynamisk grund kommer det att vara huvudinriktningen, men utifrån min stora kliniska vana och inlästa teorier kommer även familjeterapeutiska interventioner kunna användas.


Psykoterapeutiska samtal fungerar väl vid depressioner, stress, ångesttillstånd, kriser och problem som har orsakats  av trauma.