OM FÖRETAGET

Adress

Behandlingar centralt  i Gävle, Stockholm och Borlänge

Telefon

 073-060 32 98

FREDRIK

HOLMBORG


EMDR+

Fredrik Holmborg, läkare och barnpsykiatriker ger EMDR och hypnos traumabehandling i Stockholm, Gävle och Borlänge

Om Företaget

Fredrik Holmborg, läkare, barnpsykiatriker ger EMDR och hypnos traumbehandling i Stockholm, Gävle och Borlänge.

Yrkesmässig bakgrund: Läkare och EMDR-terapeut

Jag blev legitimerad läkare 1993, specialist i barn- och ungdomspsykiatri (BUP) 2008. Jag har förutom inom barnpsykiatrin, tjänstgjort flera år som distriktsläkare, inom vuxenpsykiatrin och inom barnmedicin. Under 2000-talet har jag arbetat ca 1 ½ år tid på familjeterapeutisk enhet både för barn och vuxna och deltagit i flera familjeterapeutiska fortbildningar.


Genom mitt företag Själs och Kroppskraft, Fredrik Holmborg erbjuder jag traumabearbetning med EMDR och klinisk hypnos, samtal och utbildningar. Företaget startades 1999 har de senast åren fått nytillskott i form av trauma- bearbetning och samtal.


I nuläget ges behandlingar/samtal i Gävle, Stockholm och Borlänge. Andra orter kan bli aktuella,.


Vid förfrågningar  kan behandlingar/samtal och utbildningar ges på andra orter

Jag tar emot klienter privat, från försäkringsbolag, socialförvaltningar och andra offentliga organisationer samt privata företag.

  


2011 påbörjade jag min EMDR utbildning, och har därefter använt EMDR både inom BUP och i företaget. Sedan 2008 har jag tjänstgjort deltid som överläkare och specialist inom barn- och ungdomspsykiatri, i Falun, Stockholm och Gävle.  I Stockholm arbetade jag fyra år på konsultenhet, där barn med fysiska sjukdomar behandlades, där jag använde EMDR vid sjukvårdsskapade trauman. I Gävle har jag sedan 2015 använt EMDR och hypnos med flyktingar, med komplex PTSD via tolksamtal. Mitt senaste arbete i Gävle har varit på en utredningsenhet där jag till stor del träffat barn och ungdomar med trauma och diagnoser som t ex depression, ADHD och ångest, blev där enhetens expert på att särskilja dessa diagnoser.

 

Grundutbildningar och Fortbildningar 

Certifierad EMDR-terapeut 2018

Grundläggande Hypnos kurs 2017-2018

Samtliga svenska EMDR fortbildningar 2013-2019

Steg 1-2 EMDR 2011-2013/ EMDR Barnkurs 2012

Specialistläkare inom barn och ungdomspsykiatri, 2008

Handledningskurser för att handleda läkare, 2007, 2010

Narrativ-, mentaliseringbaserad familje-, familjeterapikurser, 2005-2013

Grundläggande Psykoterapi utbildning, Stockholms Läns Landsting 2002-2003

Grundkurs i  Kognitiv Psykoterapi 2001

Certifierad i Rosenmetoden 2000

Medicinsk Antropologi, (7,5 hp) Högskolan Falun, 2000

Högskolekurs i Psykosomatik (30 hp) , KI, Stockholm, 1999

Forskningkurs, Dalarnas Forskningråd (15 hp) 1995-1998


Bilder

Vinjettbild: Jytte Ervig

Porträttbilder: Jytte Ervig,

Marian Lundgren

FREDRIK HOLMBORG EMDR + 

Behandlingar i Gävle, Stockholm och Borlänge073-060 32 98

Copyright © All Rights Reserved