UTBILDNING

Adress

Behandlingar centralt  i Gävle, Stockholm och Borlänge

Telefon

 073-060 32 98

FREDRIK

HOLMBORG


EMDR+

Fredrik Holmborg, läkare och barnpsykiatriker ger EMDR och hypnos traumabehandling i Stockholm, Gävle och Borlänge

Utbildning

Skräddarsydda Utbildningar 

Efter utbildning och arbete i Rosenmetoden, kurs i psykosomatik och övriga kurser har jag under flera års tid hållit kurser/workshops i Psykosomatik och Stresshantering. I dessa utbildningar varvar jag föreläsningar med praktiska övningar i avslappning och kroppskännedom. Målgrupperna har varit offentliga förvaltningar, hälsohem och grupper för personer med utmattningssyndrom. Kursernas längd har varierat mellan enstaka timmar till flerdagarskurser. 


Jag erbjuder även föreläsningar och kurser om EMDR, trauma, PTSD , andra psykiatriska diagnoser och behandlingsmetoder.  På BUP Gävleborgs samtliga enheter och på BUP:s nationella konferens 2017 har  jag hållit föreläsningar om Trauma, PTSD och EMDR.

FREDRIK HOLMBORG EMDR + 

Behandlingar i Gävle, Stockholm och Borlänge073-060 32 98

Copyright © All Rights Reserved