OM

              Om 

Genom mitt företag Själs och Kroppskraft, Fredrik Holmborg erbjuder jag traumabearbetning med EMDR och klinisk hypnos, samtal och utbildningar. Företaget startades 1999 och har de senaste tio åren fått nytillskott i form av traumabearbetning, med EMDR och kliniskt hypnos. Alla metoderna passar för vuxna, barn och ungdomar. Vidare kan föräldrastöd, familjeterapi, kristerapi och psykiatriska och neuropsykiatriska bedömningar erbjudas.


I nuläget ges behandlingar/samtal i Gävle och Stockholm.  Andra orter kan bli aktuella. Behandlingar/samtal ges även digitalt.  I also have sessions with English speaking persons, y tambien hablo Espanol/Castellano.


Vid förfrågningar  kan behandlingar/samtal och utbildningar ges på andra orter. Jag tar emot klienter privat, från försäkringsbolag, socialförvaltningar och andra offentliga organisationer samt privata företag.

  


Fredrik Holmborg, läkare, barnpsykiatriker ger EMDR och hypnos traumbehandling i Stockholm, Gävle och Borlänge.

Yrkesmässig bakgrund: Läkare och EMDR-terapeut

Jag blev legitimerad läkare 1993, specialist i barn- och ungdomspsykiatri (BUP) 2008. Jag har förutom inom barnpsykiatrin, tjänstgjort flera år som distriktsläkare, inom vuxenpsykiatrin och inom barnmedicin. Under 2000-talet har jag arbetat ca 1 ½ år tid på familjeterapeutisk enhet både för barn och vuxna och deltagit i flera familjeterapeutiska fortbildningar.


2011 påbörjade jag min EMDR utbildning, och har därefter använt EMDR både inom BUP och i företaget. Sedan 2008 har jag tjänstgjort deltid som överläkare och specialist inom barn- och ungdomspsykiatri, i Falun, Stockholm och Gävle.  I Stockholm arbetade jag fyra år på konsultenhet, där barn med fysiska sjukdomar behandlades, där jag använde EMDR vid sjukvårdsskapade trauman. I Gävle har jag sedan 2015 använt EMDR och hypnos med flyktingar, med komplex PTSD via tolksamtal. Mitt senaste arbete i Gävle har varit på en utredningsenhet där jag till stor del träffat barn och ungdomar med trauma och diagnoser som t ex depression, ADHD och ångest, blev där enhetens expert på att särskilja dessa diagnoser.

 


Grundutbildningar och Fortbildningar 

Certifierad EMDR-terapeut 2018

Grundläggande Hypnos kurs 2017-2018

Samtliga svenska EMDR fortbildningar 2013-2019

Steg 1-2 EMDR 2011-2013/ EMDR Barnkurs 2012

Specialistläkare inom barn och ungdomspsykiatri, 2008

Handledningskurser för att handleda läkare, 2007, 2010

Narrativ-, mentaliseringbaserad familje-, familjeterapikurser, 2005-2013

Grundläggande Psykoterapi utbildning, Stockholms Läns Landsting 2002-2003

Grundkurs i  Kognitiv Psykoterapi 2001

Certifierad i Rosenmetoden 2000

Medicinsk Antropologi, (7,5 hp) Högskolan Falun, 2000

Högskolekurs i Psykosomatik (30 hp) , KI, Stockholm, 1999

Forskningkurs, Dalarnas Forskningråd (15 hp) 1995-1998


Bilder

Vinjettbild: Jytte Ervig

Porträttbilder: Jytte Ervig,

Love Lundgren