KLINISK HYPNOS

Klinisk Hypnos

Klinisk hypnos kan användas som ett komplement till EMDR/samtal, och kan användas som en självständig terapiform.

Hypnosen kan vara stabiliserande och är då en mjuk, positiv och stärkande metod, då den  kan ta fram tidigare otillgängliga inre styrkor och resurser. Den kan också  skapa inre platser för lugn och stabilitet och förstärka positiva tankebanor.  I sin bearbetande form kan den vara ett sätt att läka inre sår som uppstått tidigare i livet.


Ego state terapi

Ego state, som kan liknas vid delpersonligheter och finns naturligt hos alla människor. Om du t ex ska fatta ett svårt beslut, kan det finnas två eller fler sätt att fatta beslutet på. Mitt i ett gräl kan du upptäcka att du agerar som en 5-åring, vilket kan innebära att den delen aktiverats och tagit över.

Genom Ego-State arbete, som är ett sätt att använda hypnos, kan man bli mer medveten om och integrera dessa olika delpersonligheter, vilket ger en djupare kontakt med ens inre och kan minska slitningar mellan delpersonligheter och minska förvirring.

 

Vid svår Post-Traumatisk Stress Syndrom (Komplex PTSD) är hypnos mycket användbart och ibland helt nödvändigt.

EMDR används ofta i kombination med klinisk hypnos och samtal-individuellt eller i grupp.


Klinisk hypnos vid kroppsliga sjukdomar

Klinisk hypnos kan även användas vid ett flertal kroppsliga sjukdomar och smärta t ex astma, magtarmsjukdomar, husdsjukdomar, högt blodtryck och smärtproblem, som extra stöd utöver andra kroppsliga och psykologiska behandlingar. Det går att i hypnos arbeta, dels i ett generellt stressminskande syfte, dels för att ge organspecifika suggestioner. Ett exempel på en sådan suggestion, för en person med magtarmproblem, kan vara att i hypnostillstånd föreställa sig att en en leksaksstor ambulans åker genom hela tarmen och läker den eller att tarmen är som en flod som flyter utan lugnt och obehindrat framåt.  


Klinisk hypnos kan kombineras med andra metoder

Klinisk hypnos kan användas i kombination med  EMDR och samtal-individuellt eller i grupp.

För att kunna hjälpa de som söker mig måste jag först förstå vad som är problemet och sedan behandla så att en förbättring kan uppnås. Dessa metoder och mitt förhållningssätt  kan ge mig en helhetsbild, där fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensioner blir synliga. Jag vet då vad som behöver behandlas och på vilket sätt. Detta gör att jag kan hjälpa dem som söker mig och kan då använda mig av den palett av metoder jag använder. Allt detta sker förstås i samråd med den jag träffar.


Läs  Mer:

Svenska föreningen för klinisk hypnos